O firmie


Wykonujemy prace wiertnicze w pełnym zakresie usług dla klientów indywidualnych oraz instytucji. Wykonujemy odwierty pod studnie głębinowe, które są bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku domów jednorodzinnych i ogrodów. Obsługą swą obejmujemy także likwidację starych studni, czyszczenie studni oraz dobór, montaż i likwidację pomp głębinowych.

Często studnia jest to jedyne źródło wody np. na działkach budowlanych, dzięki czemu swobodnie mogą przebiegać prace, zanim dokonane zostanie podłączenie do sieci wodociągowej. Nawet, jeśli jest już dostęp do sieci wodociągowej to znacznie bardziej opłaca się korzystać z własnej studni niż wody miejskiej.

Jak wiercimy studnię głębinową?

Etap 1

Po rozmowie telefonicznej przyjeżdżamy na działkę inwestora. Podczas spotkania ustalane jest miejsce odwiertu, data wykonania studni, termin wykonania przyłącza oraz cena studni. Jednocześnie przeprowadzana jest szacunkowa głębokość studni.

Etap 2

Wiercenie studni głębinowej. Przyjeżdżamy i rozpoczynamy pracę. Długość wykonywanych robót zależy od rodzaju podłoża i głębokości wiercenia.